Velkomen til Selje kloster
 


Legenda om St. Sunniva

Sunniva var i følgje legenda ei irsk kongsdatter som i 960-åra forlot riket sitt etter at vikingane herja der. Sunniva stranda på Selja der ho leid martyrdauden. Kong Olav Tryggvason fekk undersøkt rasstaden 996, og dei søtleg luktande beinrestane av Sunniva låg like heile og urørde, som om ho sov. Leivningane vart samla opp og skrinlagde i relikvieskrin som vart sette inn i kyrkja Kong Olav Tryggvason bygde utanfor hellaren. Sunniva er rekna som vernehelgen for Vestlandet.Salen - eit av dei fyrste kyrkjeromma i Norge.


Alteret i Sunnivahola der ein kan skimte ein naturskapt skikkelse.

 

  Web: Stave IT KonsultFoto: © E. & P. Westerwalbesloh