Silda


Øya Silda ligg på austsida av øya Vågsøy. Øya har ei godt utbygd hamn og er eit populært reisemål. På vinterstid er det ikkje så mange fastbuande på øya, men i sommerhalvåret blir folketalet betraktelig auka. Øya har fått sin eigen serveringsstad Skjærbuda og der er fleire utleigehytter. Med kort vei til rike fiskeplassar seier det seg sjølv at øya er populær .